Jazz by the Sea is hét oude stijl Jazzfestival aan de Zeeuwse kust.

Domburg en omgeving.

Volg ons

Jazz by the Sea | 19 september t/m 22 september 2024 | DONEREN | VRIJWILLIGERS GEZOCHT

The River AA Big Band

The River AA Big Band

In het jaar 2000 ging een langgekoesterde wens in vervulling, de gelauwerde beroepsmuzikant Sjef van Liempd richtte zijn eigen big-band op; THE RIVER AA BIG-BAND.

Hij vormde en kneedde zijn orkest en bracht met hart en ziel zijn muzikaliteit over op de band.Dit alles leidde ertoe dat er in het jubileumjaar 2010 een CD uitgebracht werd met als titel ~under Blue Skies~.

Helaas en veel te vroeg is Sjef van Liempd in februari 2018 overleden.

THE RIVER AA BIG-BAND staat nu onder leiding van Theo Gerris, een geroutineerd bandleider en professioneel klarinettist/saxofonist.

Het repertoire bevat, naast de standaardwerken voor big-band, ook stukken van o.a. Thelonious Monk, Thad Jones en van grootheden als Herbie Hancock en Chick Corea. Daarnaast wordt de Latin kant niet vergeten en zijn er ook prachtige ballads, gezongen door Claudia van Liempd. Bovendien vertolken wij als enige band in Europa de bijzondere arrangementen van Les en Larry Elgart.

En met diep respect voor de oprichter Sjef van Liempd, doen we er alles aan om, zoals hij gewild zou hebben, er een degelijk en soepel swingend geheel van te maken.

Zijn hartewens was immers: ‘Een lekkere vette big-band’.


In 2000, a long-cherished wish of the laureated musician, Sjef van Liempd to start his own big- band, was fulfilled: The River AA Big-Band.

He formed and moulded the band bringing his musicality with heart and soul, over to the band. All this led to a CD being brought out in the 2010 jubilee year, with the title ‘Under Blue Skies”.
Unfortunately, and far too early, Sjef van Liempd passed away in February 2018

THE RIVER AA BIG-BAND is now under the leadership of Theo Gerris, an experienced band leader and professional clarinettist/saxophonist.

In addition to the standard big-band works the repertoire contains pieces from Thelonious Monk, Thad Jones and from greats such as Herbie Hancock and Chick Corea.

In addition, the Latin genre is not forgotten and there are fine ballads, sung by Claudia van Liempd. Besides, we are the only band in Europe that interprets the special arrangements by Les and Larry Eigart.
Out of deep respect for the founder, Sjef van Liempd, we do everything we can to make a flexible, and swinging sound, just as he would have wanted,

His fondest wish was, indeed, to have a ‘Lovely, rich-sounding Big-Band’.