Jazz by the Sea is hét oude stijl Jazzfestival aan de Zeeuwse kust.

Domburg en omgeving.

Volg ons

Jazz by the Sea | 19 september t/m 22 september 2024 | DONEREN | VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Midwest Bigband

Midwest Bigband

De geschiedenis van Politiemuziek in Tilburg

In 1927 richtte de Gemeentepolitie Tilburg een harmonie op. Met instrumenten die bij elkaar gesprokkeld werden uit de failliete boedel van een andere harmonie, werden de eerste stappen gezet. Een heuse harmonie ontstond en ze werd zelfs uitgebreid met een tamboerkorps. In de hoogtijdagen van de harmonie kende zij ruim 70 leden. Echte harmonie dirigenten als Jan van der Peet en Rinus van Hamond “stonden” voor het orkest.

Tijdens de jaren tachtig was harmoniemuziek bij de Politiemensen van Tilburg niet meer zo in trek. Er werd gezocht naar een andere vorm en er ontstond een orkest dat op een Big Band leek. De eerste stappen van rechte harmoniemuziek naar swingende BigBand jazz werden gezet, maar het zou nog stevig repeteren vergen om dit doel te halen.

Ook de naam van de harmonie werd opzij gezet en van het Tilburgs Politie Muziek Corps (TPMC) werd de Tilburgse Politie BigBand.

Inmiddels bestaat Politiemuziek in de stad Tilburg dus al meer dan 95 jaar. We organiseerden een aantal BigBand festivals (in 1992 en 2002) en we maakten 2 CD’s “True Blue” in 2007 en “Blue Connection”in 2013

Het ontstaan van de Mid West Band

Tijdens de reorganisatie van de Nederlandse Politie in 1993 hield ook de Tilburgse Politie op te bestaan en ging zij over in de Politie Midden en West Brabant.

Ook de Tilburgse Politie BigBand veranderde van naam. De Tilburgse Politie BigBand werd de Mid West Band en onder die naam is het orkest inmiddels ruimschoots bekend geworden.

In de loop van de tijd heeft een aantal artistieke leiders de band muzikale richting gegeven.

Zo was daar tijdens het ontstaan van de Tilburgse Politie BigBand natuurlijk Rinus van Hamond die het orkest begeleidde tijdens de eerste stappen van harmoniemuziek naar het BigBand repertoire. Voor Rinus een ware opgave om de anders denkende muzikanten een totaal andere stijl van spelen aan te leren.

Toen het orkest een aantal jaren verder was en ondertussen Mid West Band was gaan heten, werd Rinus van Hamond opgevolgd door Maino Remmers. Een echte autoriteit op het gebied van de BigBand muziek die niet voor niets adjunct directeur van het Fontys conservatorium in Tilburg is.

Sinds 2003 gaat het orkest onder de bezielende leiding van Rob van Reijmerdal swingend door het leven. Met de speciaal door Rob geschreven arrangementen is ook de repertoirekeuze veelzijdig en ook hedendaags te noemen. Natuurlijk blijven de BigBand standards op het repertoire staan. We zijn niet voor niets een BigBand


The history of police music in Tilburg.

In 1927, the Tilburg local police started up a brass band. With instruments rescued from an earlier bankrupted brass band, the first steps were made. A real brass band arose and were even expanded with a drum band. In their Hey-day they had about 70 members and were conducted by real harmony conductors such as Jan van der Peet and Rinus van Hammond.

During the 1980’s, the Police of Tilburg’s brass band music was not so popular anymore. A search for another format allowed the formation of an orchestra that looked like a Big Band. The first steps from true brass band music to swinging Big Band jazz were taken, but it would take solid rehearsals to reach this goal.

The name of the brass band was also put to one side and the Tilburg Police Music Corps became the Tilburg Police Big Band.

Police music in Tilburg has existed for more than 95 years. We have organised a number of Big Band festivals and have made 2 CD’s; “True Blue” in 2007 and “Blue Connection “ in 2013.

The origin of the Midwest Band.

During the reorganisation of the Dutch police in 1993 the Tilburg Police ceased to exist and was changed to Middle and West Brabant Police.
The Tilburg Police Big Band also changed their name and became the Midwest Band whose name has recently become more famous.
Over the years, musical direction has been given by a number of artistic leaders.

Of course, Rinus van Hamond was there during the setup of the Tilburg Police Big Band, who led that band during the first steps from brass band music to the Big Band repertoire. For Rinus it was a real task to teach other thinking musicians to learn a totally different style of playing.

When the band was a few years further on and was going to be called the Midwest Band, Rinus van Hamond was succeeded by Maino Remmers, a real authority on Big Band music. It’s not for nothing that he is adjunct director of the Fontys Academy in Tilburg.

Since 2003, the band has been swinging through life under the inspiring leadership of Rob van Reijmerdal. With his specially written arrangements, the choice of repertoire is modern and many sided. Of course, Big Band standards remain on the repertoire. We are not for nothing called a Big Band.